NAPK Privacyverklaring

Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten verstrekt. Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten kan de volgende persoonsgegevens verwerken: – Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres – Uw IP-adres.

Waarom Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten gegevens nodig heeft

Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten gegevens bewaart

Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@napk.nl of maak gebruikt van ons contactformulier Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van NAPK maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@napk.nl of maak gebruik van ons contactformulier. Deze website is een website van Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten. U vindt onze adresgegevens op de contactpagina van deze website.